Domov

Z izgradnjo in vzdrževanjem zelenih sten, kamor zasajamo okrasne in tudi užitne rastline, pomembno vplivamo na kakovost življenja predvsem v urbanih območjih. Zelene stene imajo trajnostno pozitiven vpliv na življenje prebivalcev in drugih živih bitij in bi morale biti sestavni del ukrepov strategij zelene infrastrukture. Bivalna prihodnost urbanega prebivalstva se sooča z okoljskimi in prostorskimi problemi, za katere iščemo ustrezne naravne rešitve ter na primeren način oblikujemo ekološke, gospodarske in družbene »koristi« v okolju v katerem živimo, delamo in ustvarjamo. Izgradnja zelenih sten je ena od rešitev, ki ustvarja pogoje za uravnoteženo sobivanje sodobnega človeka z naravo.

V mesecu oktobru, 5.10.2017 na Biotehniškem centru Naklo poteka zaključna konferenca mednarodnega projekta Vertical Plant Life oz. Vertikalne ozelenitve.

Program konference obsega predstavitev projekta in njegovih rezultatov na področju izobraževanja za vzdrževanje in izgradnjo zelenih sten, ključne govorce, predstavnike podjetij ter praktično predstavitev notranje in zunanje zelene stene na Biotehniškem centru Naklo. Strokovnjaki bodo združili svoja mnenja v diskusiji, odgovarjali na vprašanja in približali pomen zelene infrastrukture na okrogli mizi konference. Konferenca bo potekala v angleškem jeziku in je brezplačna.

Konferenca združuje različne profile udeležencev: mednarodne strokovnjake s področja zelene arhitekture, naše in tuje podjetnike za izgradnjo in vzdrževanje zelenih sten, predstavnike Centra RS za poklicno izobraževanje in usposabljanje, predstavnike Nacionalne agencije CMEPIUS, arhitekte in druge.

Udeleženci konference bodo imeli čas za druženje, izmenjavo kontaktov in izkušenj.

Prisrčno vabljeni!

PPteam-izrez Martina
Martina Kramarič
Vodja projekta Vertical Plant Life

Projekt je skupno delo strateškega partnerstva Erasmus+ programa:
– Biotehniškega centra Naklo, Slovenija
– Univerze Greenwich, Velika Britanija
– Hadlow Colleagea, Velike Britanija
– slovenskega podjetja za izgradnjo zelenih sten Humko d.o.o.
– Terre MBO srednješolskega centra iz Nizozemske.

logo

 

Advertisements